Ang dating daan tanging awit songs

Ang dating daan tanging awit songs

Ang dating daan tanging awit songs 1

Kibotkharma sa muli naming pagbalik ay mas lalo pang lumakas at ang sanga ng puno ay nagkakalas kalas nagkaka mali ka ito ay buo parin matatag parin.

Ang dating daan tanging awit songs 2

Ang dating daan tanging awit songs 3

Ang dating daan tanging awit songs 4

Ang dating daan tanging awit songs 5

Ang dating daan tanging awit songs 6

Ang dating daan tanging awit songs 7

Ang dating daan tanging awit songs 8

Ang dating daan tanging awit songs 9

Ang dating daan tanging awit songs 10